Reziltati konkursa "Luča mikrokozma" 2021

Objavljeno: 
05.05.2021

Spisak autora čiji će radovi biti zaustupljeni u zborniku "Luča mikrokozma" u izdanju Saveza. 
Iskrene čestitke zastupljenim autorima.

Organizacioni odbor.