КОНКУРС "Сазвежђа 19"

Објављено: 
15.05.2019

На основу члана 54. и 75. Статута Савеза књижевника у отаџбини и расејању (у даљем тексту Савез), члана 3. став 5. Правилника о издавачкој делатности Савеза и члана 4. Правилника о додели награда и признања Савеза, на редовној седници Председништва Савеза, расписан је следећи:

КОНКУРС

 

за учешће у зборнику радова савремених стваралаца  СКОР-а под називом „Сазвежђа 19

КОНКУРС ВАЖИ САМО ЗА ЧЛАНОВЕ И ПРИЈАТЕЉЕ СКОР-а!

 

УСЛОВИ КОНКУРСА:

 • Послати две песме, дужине до 24 реда, или 20 афоризама, или двадесет хаику песама (тако да радови не прелазе 2 странице Б5 формата), или прозни рад (или више краћих) који по дужини заједно не прелази 4 странице Б5 формата), фонт 12. Аутор може послати и комбиновано стваралаштво.
 • Тема: слободна
 • Послате радове потписати именом и презименом – без шифре. Навести тачну адресу становања, контакт телефон, електронска адреса. Контакт подаци неће бити објављивани у зборнику.
 • Радове послати на српском језику, ћириличном писму. Уколико шаљете радове створене на другом језику, уз оригинал послати и превод на српском језику, ћириличном писму.
 • Радови се не враћају, а за објављене радове се не исплаћује хонорар.
 • Предвиђена је обавезна котизација од 300 динара. 
 • Радове слати на адресу: Савез књижевника у отаџбини и расејању, Гаврила Принципа 53, 21410 Футог, Србија, са назнаком „за конкурс Сазвежђа 19“, или електронском поштом на адресу: nsskor@gmail.com.
 • Уколико шаљете радове путем поште, довољно је послати у једном примерку. Радове слати у Word 97-2003, Times New Roman, фонт 12, на ћирилици.
 • Конкурс траје до 10. јула 2019. године.
 • Право учешћа имају активни чланови и пријатељи Савеза (уплаћена чланарина за текућу годину).
 • Сваки аутор добија плакету Савеза за учешће у зборнику.
 • Сви који до 10. јула 2019.године буду примљени у чланство Савеза, имају право да учествују равноправно на конкурсу.
 • Зборник ће бити штампан у формату Б5, у тиражу од онолико примерака колико има учесника (а минимум 100) плус 100, регистрован у Народној библиотеци Србије, ципован у Матици српској и као такав бесплатно достављен свим значајним културним институцијама.
 • Ствараоци ће бити представљени азбучним редом, по презимену.

 

Уплату учешћа се врши на рачун:

Савез књижевника у отаџбини и расејању, Гаврила Принципа 53, 21410 Футог, рачун код АИК банке број: 105-815063-16, сврха уплате- котиѕација за зборник.

 

У Новом Саду

14. мај 2019.године                                                                               председник Савеза

                                                                                                                    Милош Иветић