О нама

Савез књижевника у отаџбини и расејању (СКОР) основан је са циљем окупљања књижевних стваралаца ма где били, живели и радили, ради подстицања на неговање, развијање и усавршавање језика, културе и живе речи српског народа.

Основан је 2000. године на иницијативу неколико писаца из земље и иностранства, међу којима је најзаслужнија Вера Александрић, књижевница, која је цели радни век провела у Аустралији, а сада живи и ствара у Новом Саду.

Подстицање и неговање књижевног стваралаштва како у отаџбини – Србији, тако и међу писцима у расејању  Савез остварује кроз следеће облике рада:

 

  • афирмисање и представљање књижевних остварења својих чланова путем јавних средстава информисања, писаних и електронских медија, издавачке делатности, као и пружање помоћи у заштити њихових ауторских права;
  • изражавање књижевних активности чланова преко књижевних сусрета, књижевних трибина, симпозијума, предавања, промоција, ауторских вечери и других погодних књижевних манифестација и ангажовања организованих од стране Савеза;
  • организовање уметничке колоније на којој се промовишу циљеви Савеза и развијају како књижевно тако и друга уметничка стваралаштва;
  • издавање књижевних публикација:  књига, часописа, зборника, монографија и сл.;
  • пласирање стваралаштва својих чланова у издањима сродних удружења, установа културе и издавачких кућа;
  • сарадња у области културе и уметности са другим сродним или сличним књижевним, културним и просветним удружењима, установама и појединцима из земље и иностранства;
  • промовисање српске културе и уметности у иностранству, посредством међународних и кооперативних пројеката;
  • развијање књижевног стваралаштва, уопште, организовањем, спровођењем и учествовањем у јавном животу путем других културно-уметничких манифестација и залагањем за развој и унапређивање свих облика уметности.

 

СКОР једном годишње објављује зборник радова својих чланова Сазвежђа. Такође, једном годишње издаје се билтен Трагови душе у коме се наводе све активности Савеза (нове књиге, промоције, гостовања, награде наших чланова и сл.).

 

Савез окупља око 400 чланова и пријатеља, организованих и оквиру матичне организације у Новом Саду и огранака у Београду, Врању, Нишу, Смедереву, Лесковцу и Параћину.

 

У циљу обогаћивања и проширивања деловања Савеза, настојаћемо да континуирано проналазимо нове начине рада и сарадње, и подстицати активно ангажовање и допринос свих досадашњих и будућих чланова  у  даљем пропагирању лепоте писане речи.

 

Позивамо вас на сарадњу и дружење.