Конкурс - Сазвежђа 22

Објављено: 
02.08.2022

На основу члана 54. и 75. Статута Савеза књижевника у отаџбини и расејању (у даљем тексту Савез), члана 3. став 5. Правилника о издавачкој делатности Савеза и члана 4. Правилника о додели награда и признања Савеза, расписан је:

 

КОНКУРС

 

за учешће у зборнику савремених стваралаца  СКОР-а под називом

„Сазвежђа 22”

 

УСЛОВИ КОНКУРСА:

 

          - Право учешћа имају само чланови и пријатељи СКОР-а са активним статусом.

          - Сваки аутор може послати песме, афоризме, хаику (тако да радови не прелазе 2 странице Б5 формата), или прозни рад (или више краћих) који по дужини не прелази 3 страница Б5 формата.

          - Аутор може послати и комбиновано стваралаштво, при чему број радова, зависи од форме и величине, не сме прелазити две односно три странице по аутору.

          - Уређивачки одбор врши избор дела која ће бити објављена у зборнику.

          - Тема: слободна

          - Радови треба да буду написани на српском језику ћириличним писмом, у формату Word 97-2003, Times New Roman, фонт 12. Уколико шаљете  радове реализоване на другом језику, уз оригинал послати и превод ћириличним писмом.

          -Свако ауторско дело треба да буде потписано пуним именом и презименом, уз наведену адресу становања и електронску адресу.

         

          -Радове одштампане слати на адресу: Савез књижевника у отаџбини и расејању, Гаврила Принципа 53, 21410 Футог, Србија, са назнаком „за конкурс Сазвежђа 22“, или оригинал датотеку дела послати путем електронске поште на адресу: zbornik.konkurs@gmail.com

          -Радови послати поштом се не враћају.

          -За објављена ауторска дела се не исплаћује хонорар.

          -Конкурс траје до 10. септембра 2022.године.

            -Сви који до 1.9.2021. године буду примљени у чланство Савеза, имају право да учествују равноправно на конкурсу.

          -Предвиђена је обавезна котизација за учешће од 700 динара, коју аутори могу уплатити на рачун Савеза:

          -Савез књижевника у отаџбини и расејању, Гаврила Принципа 53, 21410 Футог, рачун код Комерцијалне банке број: 205-353984-92, са назнаком „котизација за зборник“.

 

          -Зборник ће бити штампан у формату Б5, у тиражу од онолико примерака колико има учесника плус 50, регистрован у Народној библиотеци Србије, ципован у Матици српској и као такав бесплатно достављен свим значајним културним институцијама.

          -Промоција зборника биће одржана почетком октобра у Новом Саду, у оквиру манифестације „Новосадска књижевна сазвежђа“ а касније и у свим огранцима Савеза.

          -Ствараоци ће бити представљени азбучним редом, по презимену и ауторским радом.

 

          -За све додатне информације контакт телефон је 060/555 73 13 и мејл nsskor@gmail.com.

 

 

У Новом Саду

01. август 2022.године                                                           председник Савеза

                                                                                                     Милош Иветић