КОНКУРС „Сазвежђа 17-18”

Објављено: 
07.06.2018

На основу члана 54. и 75. Статута Савеза књижевника у отаџбини и расејању (у даљем тексту Савез), члана 3. став 5. Правилника о издавачкој делатности Савеза и члана 4. Правилника о додели награда и признања Савеза, на редовној седници Председништва Савеза, расписан је следећи:

 

КОНКУРС

 

за учешће у зборнику савремених стваралаца  СКОР-а под називом „Сазвежђа 17-18 (двоброј)

 

КОНКУРС ВАЖИ САМО ЗА ЧЛАНОВЕ И ПРИЈАТЕЉЕ СКОР!

 

УСЛОВИ КОНКУРСА:

 • Послати до три песме, дужине до 24 реда, или 30 афоризама, или десет хаику песама (тако да радови не прелазе 2 странице Б5 формата), или прозни рад (или више краћих) који по дужини заједно не прелази 4 странице Б5 формата). Аутор може послати и комбиновано стваралаштво.
 • Тема: слободна
 • Послате радове потписати именом и презименом – без шифре. Навести тачну адресу становања, контакт телефон, електронска адреса и назив сајта (уколико имате). Контакт подаци неће бити објављивани у зборнику.
 • Радове послати на српском језику, ћириличном писму. Уколико шаљете радове створене на другом језику, уз оригинал послати и превод на српском језику, ћириличном писму.
 • Радови се не враћају, а за објављене радове се не исплаћује хонорар.
 • Предвиђена је обавезна котизација од 500 динара. Један аутор може бити заступљен највише са 2 странице у зборнику – за поезију, афоризме, хаику поезију, односно највише 4 страница – за прозу.
 • Песме слати на адресу: Савез књижевника у отаџбини и расејању, Гаврила Принципа 53, 21410 Футог, Србија, са назнаком „за конкурс Сазвежђа 17-18“, или електронском поштом на адресу: nsskor@gmail.com.
 • Уколико шаљете радове електронским путем, довољно је послати једном. Радове слати у Word 97-2003, Times New Roman, фонт 12, на ћирилици.
 • Конкурс траје до 10. августа 2018.године.
 • Право учешћа имају сви активни (уплаћена чланарина за текућу годину) чланови и пријатељи Савеза.
 • Сви који до 10. августа 2018.године буду примљени у чланство Савеза, имају право да учествују равноправно на конкурсу.
 • Зборник ће бити штампан у формату Б5, у тиражу од онолико примерака колико има учесника (а минимум 100), регистрован у Народној библиотеци Србије, ципован у Матици српској и као такав бесплатно достављен свим значајним културним институцијама.

 

 • Ствараоци ће бити представљени азбучним редом, по презимену.
 • За све потребне информације контакт телефон је 060/555 73 13.

Уплату учешћа можете извршити готовином или на наш рачун:

Савез књижевника у отаџбини и расејању, Гаврила Принципа 53, 21410 Футог, рачун код АИК банке број: 105-815063-16.

 

 

У Новом Саду

7. јун 2018.године                                                                                          председник Савеза

                                                                                                                         Милош Иветић