Поступак за пријем у чланство СКОР-а/пријатеља Савеза

Попунити приступницу за пријем у чланство СКОР-а/пријатеља Савеза (читко штампаним словима, ћирилицом) и послати на адресу Савеза.

За оне који подносе пријаву за пријем у чланство СКОР-а , поред приступнице, потребно је доставити и штампани примерак једног публикованог дела (без обзира на број публикација), ради процене литерарне вредности.

О пријему у чланство (или одбијање) бићете обавештени, на један од начина дефинисаних Правилником.

У случају пријема у чланство потребно је уплатити годишњу чланарину. Чланарина за чланове у Републици Србији износи 1.500,00 дин., а за чланове у расејању 20,00 евра. Износ у динарима могуће је уплатити и путем  налога за уплату (дато у прилогу).

Након уплате чланарине биће вам уручена чланска карта Савеза, лично у току неке од активности Савеза, или поштом на адресу коју сте навели у Приступници.

ДОБРОДОШЛИ

Образац за пријем у чланство СКОР-а

Образац за пријем у чланство пријатеља САВЕЗА

 

Више детаља o пријему у чланство можете прочитати у Правилнику – опција  Документи