Конкурс "Сазвежђа 20"

Објављено: 
03.08.2020

На основу члана 54. и 75. Статута Савеза књижевника у отаџбини и расејању (у даљем тексту Савез), члана 3. став 5. Правилника о издавачкој делатности Савеза и члана 4. Правилника о додели награда и признања Савеза, расписан је:

 

КОНКУРС

 

за учешће у антологији савремених стваралаца  СКОР-а под називом

„Сазвежђа 20”

 

УСЛОВИ КОНКУРСА:

 

         - Право учешћа имају само активни чланови и пријатељи СКОР-а.

         - Сваки аутор може послати песме, афоризме, хаику (тако да радови са биографијом не прелазе 2 странице Б5 формата), или прозни рад (или више краћих) који по дужини заједно са биографијом не прелази 3 страница Б5 формата.

         - Аутор може послати и комбиновано стваралаштво, при чему број радова, зависи од форме и величине, и не сме прелазити две односно три странице по аутору.

         - Тема: слободна

         - Радови треба да буду написани на српском језику ћириличним писмом, у формату Word 97-2003, Times New Roman, фонт 12. Уколико шаљете  радове реализоване на другом језику, уз оригинал послати и превод ћириличним писмом.

         -Свако ауторско дело треба да буде потписано пуним именом и презименом, уз наведену адресу становања и електронску адресу.

         -Уз радове послати и краћу биографију и фотографију (анфас, jpg/jpeg формат, величина 3.5x4.5cm ).

         -Радове одштампане и фотографију слати на адресу: Савез књижевника у отаџбини и расејању, Гаврила Принципа 53, 21410 Футог, Србија, са назнаком „за конкурс Сазвежђа 20“, или оригинал датотеку дела и фотографију послати путем електронске поште на адресу: nsskor@gmail.com

         -Радови и фотографија послати поштом се не враћају.

         -За објављена ауторска дела се не исплаћује хонорар.

         -Конкурс траје до 1. септембра 2020.године.

            -Сви који до 1. 9.2020. године буду примљени у чланство Савеза, имају право да учествују равноправно на конкурсу.

         -Предвиђена је обавезна котизација за учешће од 700 динара, коју аутори могу уплатити на рачун Савеза:

         -Савез књижевника у отаџбини и расејању, Гаврила Принципа 53, 21410 Футог, рачун код АИК банке број: 105-815063-16, са назнаком „котизација за Антологију“.

 

         -Антологија ће бити штампан у формату Б5, у тиражу од онолико примерака колико има учесника плус 50, регистрован у Народној библиотеци Србије, ципован у Матици српској и као такав бесплатно достављен свим значајним културним институцијама.

         -Ствараоци ће бити представљени азбучним редом, по презимену, са фотографијом, биографијом и ауторским радом.

 

         -За све додатне информације контакт телефон је 060/555 73 13.

 

 

У Новом Саду

1. август 2020.године                                                         председник Савеза

                                                                                               Милош Иветић