Максофоризми

Дивна Бијелић
:
Максофоризми

Издaвaчи:     СКОР, Нoви Сад, Креативно Друштво Панонија

Гoдинa:         2023

Преводиоци:            Павел Тихомиров

                        Раде Коларић

                        Дивна Спаић

 

Карикатура

аутора књиге:          Васа Радовановић

 

Адаптација

илустрованих

афоризама:               Ненад Богдановић

 

 

ИСБН:           978-86-7970-227-2

„Moлим пaмeтниje дa вишe нe пoпуштajу! Стaњe je критичнo!”

 Mилoвaн Витeзoвић

Афоризам, као један од најкраћих уметничких жанрова („минијатурно, али оригинално књижевно дело”) има улогу да на хумористичко-сатиричан начин критички прикаже друштвене, политичке, етичке,... аномалије. Тројезична збирка (српски, енглески, руски) афоризама Максофоризми ауторке Дивне Бијелић само је једна у низу, јер ауторка преферира овај књижевни жанр. Потврда томе је и њен избор теме мастер рада – „Српски политички афоризам од 1988. до 2008”, као и Афокравате, модни дизајн који потписује Дивна Бијелић. У питању су кравате које на себи имају исписане афоризме ове ауторке.  

Д.М.

Афоризми Дивне Бијелић поседују пре-познатљив разлог настанка, али и намену. Неколико њих осветле толико и у свести укрешу целе ројеве асоцијација, браво! Честитам! Свака част! Сасвим довољан разлог да буду објављени. Да доспеју у јавну орбиту. Њихов аутор, очигледно, поседује свест о томе шта шарму афоризма, као особеној књижевној врсти, одлучујуће доприноси. И, што је свакако битније, има снаге да му то и удахне.

Академик Љубомир Зуковић

 

Дивна Бијелић је уметница која следи веру, а инспирисана је знањем. Ова жена сву своју страст даје не само књижевности, већ и стваралаштву уопште. Своју интелигенцију дугује и снази свога срца и његовом гранитном карактеру. 

Емануел Франц, писац и филозоф

Лепа жена је као револуција. Неки би да је поведу, али – немају храбрости. 

*

A beautiful woman is like a revolution. Some would gladly lead her, but lack the courage.

*

Пригожая жена как революция. Кто-то бы и хотел увлечь её за собой, но – не хватает храбрости.

 

 

На Балкану живе само мањине. Већина је побегла!

*

Only minorities live in the Balkans. Most have fled.

*

На Балканах живут лишь меньшинства. Большинство разбежалось!

 

 

Не волим пут којим се лакше хода. Претрпан је корацима посрнулих.

*

I don't like the road that is easier to walk. It is strewn with the footprints of those who stumbled.

*

Мне не нравится дорога, по которой легче одить. Он усыпан следами тех, кто   споткнулся.

Дивна Бијелић

 

ОБРАЗОВАЊЕ

Педагошка академија, Нови Сад, дипломирала 1996.

Учитељски факултет, Сомбор, дипломирала 2000.

Теме дипломских радова:

„Идентификација талентованих“

„Развојне сметње ученика“.

 

Факултет политичких наука, Београд, магистрирала на Катедри за социологију културе, комуникологију и новинарство, 2011. Област и назив магистарског рада:

„Српски политички афоризам оd 1988. до 2008.“

Филозофски факултет, Нови Сад. Област и назив докторске дисертације: „Семиотика кратке форме у прози Ива Андрића“, Дисертација је предата 2016., ауторка још увек чека одбрану.

 

КАРИЈЕРА

Новинарство:

Дневни лист „Дневник“, Нови Сад, ТВ Kанал 9, Нови Сад (1992, 1993, 2003, 2004).

Професорски и учитељски рад: 2002, 2006, 2007. Уредник, аутор и водитељ: 2003, 2007, 2008. Стручни радови:

„Ученици којима је потребан посебан третман“, Образовни програм РТВ, Нови Сад, јун, 2000; „Везник у служби национа“, научностручни скуп, Матица српска, Нови Сад, јун, 2004; „Ћирилицом од геста до протеста“, публикација излагања са симпозијума о језику и писму одржаног у Матици српској 2005;

„Судбина сатиричара“, чланак, часопис за књижевност и културу „Траг“, Врбас, 2011. Објављене књиге:

Земља без рама, записи и песме, Stylos, Нови Сад, 1995; Сан господина Н, проза, Прометеј, Нови Сад; Глас српски, Бања Лука, 1998; Љубавни хепиенд, збирка поезије, Знамење, Нови Сад, 2003; Писмо за Христифора (размажена држава), роман, Вукова задужбина, 2010. Порекло и теорија афоризма, научна књига, ДИБ, 2014. (књига је откупљена, преко Министарства за културу Републике Србије, од стране великог броја библи-отека, рачунајући и универзитетске, и САНУ, али и Библиотеку Светог манастира Хиландара).Три језика афоризма, ДИБ, 2018. афоризми Дивне Бијелић на српском, руском и енглеском. Књига објављена паралелно с изложбом нове софистициране модне линије афокравата: „Афокравате Дивне Бијелић“. Афокравате као спој књижевности и модног дизајна. Реч

 

 

АФОKРАВАТА је ауторкина кованица настала спајањем речи афоризам и кравата.

 

Члан је Удружења књижевника Србије, Друштва књижевника Војводине и поча-сни члан Друштва књижевника Београда. Члан је Друштва новинара Војводине.

 

Заступљена у антологијама: Песникиње Војводине и Новија српска поезија; и

лексикону „Ко је ко у југословенском хумору и сатири“. Присутна и у зборницима посвећеним афоризму, прози и поезији. Председник и идејни оснивач Одељења за развој науке и књижевности у Друштву књижевника Београда.

Објављује у периодици. Пише и књижевне критике. Члан је Савеза књижевника у Отаџбини и расејању.